HK HIZLI KARGO ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ | Shipzip

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz, Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla HK Hızlı Kargo Uluslararası Taşımacılık Lojistik Hizmetleri Ve Ticaret Ltd. Şti. (“Shipzip”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde:

• https://www.shipzip.com/ internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya Site’den kargo gönderimi talebinde bulunmanız,

• Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz,

• Shipzip iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

  * Site Kullanımı ve Kargo Servisi

  -> Kargo gönderiminin gerçekleştirilmesi, tahsilat, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin bildirdiğiniz adresten alınması ve gönderilmesini istediğiniz yere ulaştırılması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, gönderim sonrası operasyonel işlemlerin sağlanması, ayrıca gerekli durumlarda gider pusulası düzenlenebilmesi, alışverişinize ilişkin e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem (hizmet tarihi, zamanı, içeriği, taksit bilgisi, ödeme şekli ve ödeme detayları, yararlanılan kampanya/indirim/menfaat bilgisi) bilgilerinizi,

  -> Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

  -> Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.), olası hata/aksaklık/iade gibi durumlarda para iadesinin yapılabilmesi için kredi kartı bilgilerinizin ilk 6 ve son 4 hane bilgisini veya iadenin yapılacağı banka hesap bilginizi,

  -> Site’yi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site’yi kullanım bilgilerinizi,

  işliyoruz.

  * Ticari İletişim Süreçleri

  -> Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ,iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

  * Müşteri İlişkileri Süreçleri

  -> İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta adreslerimiz, Site, sosyal medya, şikayet portalları vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileri), finans bilgileriniz (gerekli durumlarda kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi) müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, kargo talebiniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işliyoruz.

  * Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

  -> Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad, doğum tarihi), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), müşteri işlem (alışveriş bilgileri, geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevaplarınız), fatura ve işlem güvenliği (IP port bilgileri, Site kullanımına ve kargo taleplerine, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) bilgilerinizi, hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

  -> Kurum içi denetim, müşteri memnuniyeti çalışmaları, hizmetlere ilişkin raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ve kullanıcı testlerine ilişkin aday (yalnızca ticari iletişim izni vermiş kişilere ilişkin olmak kaydıyla) belirleme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), fatura, müşteri işlem (alışveriş bilgileri, geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevaplarınız) bilgileriniz, çağrı merkezi kayıtlarınızı, işlem güvenliğine ilişkin bilgilerinizi (Site/Mobil Uygulama kullanımına ve alışverişlere, Üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) işliyoruz.

  -> Site ve diğer Shipzip sistemlerinin üyelik sözleşmeleri, mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik (ad soyad), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), kredi kartı bilgileriniz (yalnızca ilk 6 ve son 4 hane bilgisi), alışveriş ve sipariş bilgileriniz ile işlem güvenliği bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, port bilgileri, Site/Mobil Uygulama’ya bağlantı detayları, erişim tarihleri) işliyoruz.

 2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz ?

  Kişisel verilerinizi;

  -> Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda hizmet desteği almak amacıyla Shipzip'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla (çağrı merkezi hizmeti, sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlerin toplanması ve yanıtlanması, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama/reklam ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, ajanslar, yayıncılar, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, sunucu hizmeti, bağımsız denetim hizmet sağlayıcıları, depo hizmeti sağlayıcıları, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları, felaket kurtarma hizmeti veren hizmet sağlayıcıları, veritabanı yönetimi ve bakımı hizmeti, kargo ve kurye firmaları, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları), kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşları; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; BTK, MASAK, UBAK, Emniyet Müdürlüğü gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile

  -> Grup şirketleri bünyesinde ortak yazılımlar ve sunucular kullanılması, grup şirketlerinden analiz/pazarlama destek hizmetleri alınması amaçlarıyla grup şirketleriyle, ticari iletişim izni verdiğiniz grup şirketlerimizle,

  -> Site’deki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla,

  -> Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla,

  -> Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,

  paylaşmaktayız.

  Ödemenizi kredi kartı ile yapmak amacıyla kredi kartlarınızı Site’de ilgili yerde kaydetmeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmeden doğrudan ilgili kredi kartı bilgisi saklama altyapısını sağlayan kuruluşa akmaktadır. Kayıtlı kredi kartlarınız ile yapacağınız tüm kredi kartı işlemleri ve onayları bizden bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

  Shipzip olarak kişisel verilerinizi, Site üzerinden yaptığınız kargo gönderim talepleri, bilgi güncelleme işlemlerinin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site üzerindeki her türlü tahsilat, teslimat, işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden Site’ye yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, iletişim kanalları (çağrı merkezi, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şikayet portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

  Shipzip olarak kişisel verilerinizi;

  -> Site üzerindeki kargo gönderim süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine;

  -> Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”nıza,

  -> Site’nin kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi ile operasyonel süreçlere ilişkin çalışmalar, etkinlik süreçleri ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine;

  -> Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve

  -> Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine

  dayanarak topluyoruz.

  İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızanıza dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 4. Haklarınız nelerdir?

  Shipzip tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

  Bu haklarınız;

  -> Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme,

  -> Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

  -> Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı; Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme,

  -> Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme,

  -> Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme,

  -> Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme,

  -> Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etmedir.

  Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak HK Hızlı Kargo Uluslararası Taşımacılık Lojistik Hizmetleri Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuz, Kanun’da belirtilen azami süre olan 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak olup tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

;